PLANTERNE GROR SAMMEN

Når planterne begynder at gro sammen, skal der (måske) handles. Er det en gruppe samme sort der gror sammen, er der ingen konflikt.  Hvis ikke, så er der 4 gode muligheder:

 

Flytning: 

Kan ske fra april til og med oktober, men undgå tidspunktet hvor nyvæksten er i gang.

I vanskelige tilfælde er den bedst tænkelige tid august.  Stik spaden lige ned hele vejen rundt om planten, i en afstand midt mellem centrum og ¾ afstand herfra til drypzonen. Vip med spaden hele vejen rundt. Når den mærkes løs, løftes den fri. Ved meget store planter kan man vippe planten og stoppe plasticfolie under den, hvorefter den kan trækkes af sted. Når den skal genplantes følges samme procedure som beskrevet under Plantning. Der skal naturligvis vandes godt. Gødskning skal undgås indtil planten har etableret sig.

 

Beskæring:

Let beskæring er f.eks. fjernelse af generende grene, korrektion af form og reduktion af højde. Dette foregår bedst forår til forsommer. Her klippes så der stadig er løv under beskæringspunktet. En enkelt generende gren kan fjernes når som helst.

 

Klipning eller trimning af Rhododendronhække:

Ved trimning bibeholdes en naturligt udseende form, blot smallere. Ved klipning skal der startes allerede når planterne er unge. Her opnås den smalleste facon. Begge dele ske lige efter blomstringen, for at tillade nye skud at skyde og danne blomsterknopper til næste års blomstring.

 

Nedskæring: 

Er en plante blevet for stor, kan den enten flyttes eller skæres tilbage. Ligeledes hvis en plante er blevet skæv eller ranglet, kan man genskabe en pæn og kompakt plante ved hård nedskæring. Dette gælder dog kun, hvis planten er sund og frodig. Beskæringen foretages fra tidligt forår til lige efter blomstringen (dog bedst tidligt). Planten skæres ned til den ønskede form og størrelse, f.eks. 40-50 cm. Selvom der måske ikke er blade tilbage på planten, vil ”sovende knopper” begynde at bryde efter nogle måneder. Der vil dannes blade direkte på grenene og først året efter vil der udvikles grene.

 

Opstamning:

En beplantning kan nogle gange blive for massiv. Ofte vil der være planter imellem, der er egnede til opstamning. Opstamningen giver luft, plads og et andet perspektiv. Der udvælges et eller flere

kraftige skud fra basis. De øvrige grene fjernes. Sidegrenene afklippes nedefra og op til den ønskede stammehøjde er nået. Dette kan være fra 1 til 1½ meter. Det en proces, der godt kan strække sig over flere år, da man skal efterlade så meget top, at væksten kan fortsætte.