PASNING

PASNING

Vanding:

Etablerede planter kræver ikke megen vanding, men vores somre er jo meget forskellige, og mere end 3 ugers tørke i juni, juli, august vil kræve en grundvanding. Sæt f.eks. en vippevander til at vande i 3-4 timer, så skal der ikke vandes de næste 8-10 dage. Vand altså grundigt med lange intervaller. Sjatvanding skader mere end det gavner. Det meste vil fordampe, men også skabe et godt miljø for skadelige svampe. Dekorationsbark eller grannåle i et tyndt lag nedsætter i øvrigt fordampningen og kan derfor anbefales. Hvis du vil gøre det ekstra godt og økonomisk på langt sigt, kan du nedgrave en siveslange i bedet. Nyplantede planter skal vandes oftere og grundigt ved rodzonen. Typisk 10-15 l. pr. vanding.

Gødning:

Er planterne plantet i almindelig spagnum, er det billigst og bedst at bruge en almindelig mineralsk havegødning, f.eks. Nitrophoska (NPK 12 5 14) el. lign. klorfri gødniong. En sur specialgødning er ikke nødvendig, da spagnummen er sur i sig selv.

Der gødskes først i april og midt i juni med f.eks. Nitrophoska 12-5-14: 1 håndfuld (ca. 40 g.) pr. m2, for mindre planter. Det dobbelte for større (over 1 m.). Nyplantede kan i den første vækstsæson have gavn af et lignende drys midt i maj. Bruges en specialgødning følges pakkens vejledning. En gammel beplantning kan ofte nøjes med 1 gødskning i tidsrummet fra d. 15 april til d. 15 maj.

Tilførsel af ekstra spagnum:

Synker bedet lidt eller er der plantet i for tyndt et spagnumlag, kan der årligt eller efter behov topdresses med 3-5 cm. spagnum. Får enkeltstående planter gullige eller marmorerede (spættede) blade, kan det være tegn på, at rødderne er kommet ud i en for basisk jord. Så kan det være nødvendigt, at omplante planten. Se afsnittet ”Flytning”. I mindre alvorlige tilfælde kan man nøjes med at grave en rende rundt om planten og fylde den med spagnum. Start med at grave i drypzonen. Er der kun få rødder der, må du tættere på. Dybden skal være ca. 1½ spadestik, og som beskrevet i afsnittet ”plantning”.

Visne blomster:

Etablerede rhododendron behøver ingen knibning.

Unge planter af de storbladede typer kan have gavn af knibning. Bræk den visne blomsterstand af ved basis umiddelbart efter blomstringen. Så vil planten have mere overskud til at danne nye blomsterknopper til næste års blomstring. Desuden ser det pænere ud. Ved større planter bliver det uoverkommeligt, og er heller ikke så vigtigt. Nyvækst skjuler snart de afblomstrede stande.